Contractul FidesCONDITII GENERALE
Agentia de turism Fides Travel, societatea Sky Travel and Learn SRL, J40/12918/2016, CUI 36588093, organizeaza si comercializeaza pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, direct sau prin intermediari
si
DATE CLIENT

CONTRACTUL
Contractul de comercializare a serviciilor turistice da nastere raportului juridic dintre Fides Travel si turist, fiind supus reglementarilor Codului Civil si Codului Comercial, precum si Ordonantei Guvernului nr. 107/ 30.07.1999, cu modificarile ulterioare.
.
DREPTURILE SI OBLIGATIILE FIDES TRAVEL
Fides Travel se obliga sa depuna eforturi pentru asigurarea serviciilor contractate in conditii normale si la timp.
Fides Travel se obliga sa informeze turistul corect si complet, in scris sau verbal cu privire la pretul serviciilor oferite, destinatie, ruta, mijloacele de transport utilizate, tipul unitatilor de cazare, serviciile de masa si specificul acestor servicii.
Fides Travel nu se obliga sa informeze turistul cu privire la regimul pasapoartelor si al vizelor si formalitatile de sanatate necesare pentru calatorie si sedere.
Fides Travel se obliga sa ofere asigurare facultativa sau de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accident sau boala.
Fides Travel isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul turistic in anumite cazuri: calamitati naturale, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica turistii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii.I
Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare. In astfel de cazuri nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursarea pretului, in care programul turistic a fost realizat. In cazul in care la unitatea de cazare confirmata este suprarezervare – “ overbooking” agentia de turism este obligata sa asigure cazarea la aceeasi categorie de cazare cu cea confirmata ; in cazul in care varianta de cazare oferita ca alternativa este clasificata inferior , agentia de turism este obligata sa returneze diferenta de tarif dintre diferentele de confort.
Fides Travel nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse turistului de aceste intarzieri.
Fides Travel nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului turistic din motive ce nu-i sunt imputabile, cum ar fi intarzierea curselor aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale etc. In astfel de cazuri Fides Travel nu raspunde pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor comerciale etc. In cazul intarzierilor turistul nu poate renunta la obligatiile asumate prin contract.
Fides Travel se obliga sa anunte turistul cu privire la eventualele modificari privind elementele esentiale ale contractului, inclusiv cu privire la anularea programului turistic, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte, daca acestea se produc din motive imputabile Fides Travel
DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI/ AGENTIEI REVANZATOARE
TURISTUL are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de Fides Travel, inclusiv cu privire la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Pretul si programul pachetului de servicii se va descrie in programele anexe acestui contract. Fides Travel nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor specificate in sectiunea : ”PRETUL NU INCLUDE”, acestea fiind optionale si prestate de catre partenerii locali ai Fides Travel.
TURISTUL are dreptul sa poata incheia asigurari facultative pentru asistenta in caz de boala, accident, etc.
In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, TURISTUL poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea sumelor deja platite.
TURISTUL are dreptul sa faca cunoscut agentiei vanzatoare solicitarile sale speciale, in momentul efectuarii comenzii care pot fi incluse in contract, cu titlu informativ, daca sunt acceptate de cele doua parti.
TURISTUL poate, in orice moment, sa rezilieze partial sau integral contractul incheiat cu Fides Travel ,cu conditia notificarii in scris a rezilierii; daca motivul rezilierii nu este imputabil agentiei de turism, TURISTUL va despagubi pe Fides Travel pentru prejudiciul creat ca urmare a rezilierii. Pe parcursul desfasurarii programului, TURISTUL poate renunta total sau partial la serviciile oferite; in acest caz TURISTUL nu are dreptul la despagubiri
TURISTUL poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate.
TURISTUL are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete, asigurari etc.) precum si alte documente eliberate de Fides Travel si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei vanzatoare, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal).
TURISTUL are obligatia sa sesizeze toate erorile si neconcordantele fata de serviciile comandate, imediat ce ele sunt constatate sau in termen de 5 zile de la sfarsitul
sejurului; sesizarea se face in forma scrisa si numai in nume propriu, la fel ca si confirmarea primirii acesteia de catre Fides Travel. Reclamatiile ulterioare sau cele formulate altfel decat in scris sau fara confirmarea primirii, nu vor fi luate in considerare. Fides Travel se obliga sa inainteze turistului un raspuns scris la sesizarile depuse la sediul sau, in termen de maxim 30 zile calendaristice
TURISTUL are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre TURIST a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.
Daca TURISTUL nu beneficiaza total sau partial de serviciile comandate din motive neimputabile agentiei Fides Travel, TURISTUL nu poate pretinde acesteia restituirea contravalorii lor.
TURISTUL are obligatia sa despagubeasca firma transportatoare daca produce pagube in autocar pe parcursul calatoriei.
Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare Omniasig din Bucuresti, Aleea Alexandru nr.51, telefon 0214057420, fax 04213114490.
Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje
TARIFE, PRETURI, CONDITII SI TERMENE DE PLATA
Preturile si tarifele pachetelor de servicii sunt stabilite prin contract. Orice modificare (referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului) la cererea titularului din contract se taxeaza cu 25 euro de persoana; schimbarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului.
Preturile si tarifele cuprind atat contravaloarea serviciilor de baza cat si contravaloarea serviciilor suplimentare solicitate de TURIST precum si a eventualelor taxe obligatorii.
Preturile si tarifele pot fi modificate unilateral de Fides Travel ca urmare a variatiilor costurilor de transport, inclusiv costul carburantului, redeventelor si taxelor aferente serviciilor rutiere, feroviare, aeriene sau navale, a taxelor de turist sau a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
In cazul in care pretul stabilit prin contract este majorat cu peste 10%, TURISTUL poate rezilia contractul, cu dreptul de recuperare a sumelor achitate, notificand agentiei Fides Travel intentia de reziliere, in scris, in termen de 3 zile de la data comunicarii preturilor majorate.
TURISTUL are obligatia sa achite 30% din pretul serviciilor solicitate in momentul efectuarii comenzii sau al semnarii contractului daca nu a fost facuta comanda iar restul sumei trebuie achitata pana cel tarziu cu 21 de zile inainte de inceperea programului. Daca comanda intervine in intervalul celor 21 de zile, serviciile vor fi achitate integral la data semnarii comenzii.
Nerespectarea de catre TURIST a termenelor de plata da dreptul agentiei Fides Travel sa rezilieze contractul si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.
MODIFICARI, RETRAGERI, ANULARI
In cazul in care Fides Travel este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, aceasta va informa TURISTUL cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii, iar acesta urmand sa comunice agentiei in termen de 5 zile de la primirea instiintarii hotararea sa de a opta fie pentru rezilierea contractului fara plata de penalitati, fie acceptarea noilor conditii ale contractului. TURISTUL nu poate modifica unilateral nici una din prevederile contractului.
In cazul in care TURISTUL reziliaza contractul ca urmare a modificarilor impuse de Fides Travel anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, TURISTUL poate opta fie pentru acceptarea la acelasi pret a unui alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, fie pentru acceptarea unui pachet de servicii de calitate inferioara, cu rambursarea diferentei de pret, ori pentru rambursarea integrala a sumelor achitate.
In cazul in care TURISTUL solicita efectuarea unor modificari in contract, cum ar fi modificarea datei de plecare, a numelui, a localitatii sau a hotelului Fides Travel poate solicita despagubirea cu o suma egala cu suma de anulare-decomandare.
In cazul in care TURISTUL reziliaza contractul pentru un motiv care ii este imputabil, acesta va despagubi Fides Travel pentru prejudiciul creat agentiei ca urmare a rezilierii. Despagubirea se poate ridica la maxim pretul serviciilor turistice care fac obiectul contractului in functie de momentul in care intervine cererea de reziliere, astfel:
• 50% din costul excursiei pentru retragere de la data confirmarii pachetului pana la 31 de zile inainte de plecare.
• 75% din costul excursiei pentru retragerea de la 30 de zile pana la 21 zile inainte de plecare .
• 100% din costul excursiei pentru retragere sub 20 zile inainte de plecare.
In cazul nerespectarii termenelor de decomandare/anulare prevazute responsabilitatea revine clientului, respectiv agentiei.
TURISTUL nu poate solicita despagubiri agentiei in cazul in care anularea s-a facut ca urmare a nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in programul anexa, a unui caz de forta majora , si in cazul in care turistul a fost informat in termen de 10 zile calendaristice asupra acestor modificari.
In cazul in care TURISTUL, decomanda pachetul de servicii din motive medicale, rambursarea c/val pachetului de servicii turistice se va face de catre compania de asigurare, si numai pe baza unei asigurari storno, incheiata la contractarea pachetului.
In cazul rezervarilor de tip “Early booking”, penalizarea pentru anulare, modificare de sejur este de 100% din valoarea pachetului. In cazul unor modificari de nume, numar de persoane, tariful rezervarii va fi recalculat la suma intreaga, fara Ealry booking.
RECLAMATII SI LITIGII, RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Deficientele constatate de catre TURIST la fata locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii turistice contractat, vor fi sesizate prompt, in scris, atat agentiei Fides Travel, in termen de maxim 5 zile de la intoarcerea din sejur.
TURISTUL nu va fi despagubit daca reclamatia survine dupa termenul de 5 zile de la intoarcerea din excursie si nu are la baza confirmarea reprezentantului local. Reclamatia se poate depune la sediul Fides Travel in termen de 5 zile de la intoarcerea din excursie.
Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului, despre care Fides Travel nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind de la sediul Fides Travel . Fides Travel este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia cazurilor in care neindeplinirea sau indeplinirea defectuasa se datoreaza TURISTULUI, cand neindeplinirea obligatiilor este atribuita unui tert care nu este parte la contract, iar cauzele nu puteau fi prevazute sau evitate sau cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Fides Travel, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.
Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de catre Fides Travel a serviciilor cuprinse in contract, responsabilitatea acesteia privind despagubirea TURISTULUI nu poate depasi pretul pachetului de servicii turistice inscris in contract, respectiv contravaloarea serviciilor care nu au fost prestate.
CLAUZE FINALE
In cazul intermedierii de catre Fides Travel a serviciilor de transport aerian, naval, feroviar sau rutier, acestea intra sub incidenta reglementarilor impuse de transportator, Fides Travel nefiind raspunzator de defectarea acestora sau modificarile in structura de organizare a transportului,
Contractul corespunde prevederilor legale in vigoare la data redactarii. El poate suferi modificari impuse de noua legislatie.
Turistul: Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in Anexa la Contract (Programul excursiei) si sunt de acord cu ele.

AGENTIA DE TURISM                                                                                             TURIST
Fides Travel este membra a a grupului Fides. Ofertele afisate pe site au caracter dinamic si se pot modifica din moment in moment. Oferta finala este cea primita in scris de la agentul de turism,
agentia de turism nefiind responsabila de eventuala neconcordanta a informatiilor de pe site cu cele primite in agentie.
SC Sky Travel and Learn SRL, J40/12918/2016, CUI 36588093, Numar asigurare 26192, valabila pana la 21.10.2017, Brevet de Turism Marinela Bazarca 9296/17.11.2004.
© 2019 | Fides Travel Agency. Toate drepturile rezervate.